Brandventilation

Service Brandventilation 

Kontrol og vedligeholdelse – Mekaniske brandventilationsanlæg

Her finder du informationer om gældende retningslinjer og deres indhold i hovedtræk.

Oplysninger om kontrol og vedligeholdelse af brandventilationsanlæg fremgår af DBI retningslinie 027.

DBI retningslinje 005, bilag 1 og 3 indeholder mindstekrav til egenkontrol og service af brandventilationsanlæg.

1. Egenkontrol

 1. Den driftsansvarlige skal løbende føre driftsjournal (logbog) og hvert kvartal

foretage en funktionskontrol.

Nærmere oplysninger i DBI retningslinie 005 bilag 3.

1. Serviceeftersyn skal foretages mindst 1 gang årligt og indeholder nedenstående hovedpunkter.

 1. Gennemgang af driftsjournal
 2. Gennemgang af anlægsinstruks
 3. Kontrol af samtlige anlægsfunktioner i henhold til tjekliste
 4. Kontrol af batterifunktion
 5. Test af batterikapacitet
 6. Justering og kalibrering
 7. Kontrol af signalvejen fra tryk eller detektor til åbninger for brandventilation og erstatningsluft
 8. Kontrol af styresignaler til og fra andre anlæg i hele signalvejen
 9. Kontrol af åbningsgrader og åbningstid
 10. Kontrol af anlægsdokumentation
 11. Driftsjournal påtegnes med underskrift og firmastempel som dokumentation på udført afprøvning