Service

Rådgivning

Løsninger

Om os

Kategorier

Service Sikkerhedsbelysning  

download button Download SafeLight's generelle betingelser for
vedligholdelse og service på sikkerhedsbelysning
download button Download Afprøvningsskema for sikkerhedsbelysning.


Information om gældende retningslinjer og deres indhold i hovedtræk:

De funktionsbaserede brandkrav gældende under Erhvervs- og Boligstyrelsen kræver jvf. afsnit i 5.4 stk. 2: "Brandtekniske installationer skal kontrolleres og vedligeholdes, så de er pålidelige i hele bygningens levetid"

Specifikke retningslinjer for kontrol og vedligeholdelse er under udarbejdelse, indtil disse foreligger, henvises til fabrikantens anvisninger.

Generelt for den driftsansvarlige, uddrag af driftsmæssige forskrifter:

"I lokaliteter, hvor der er installeret flugtvejsbelysning skal der i tilknytning til bygningen være ansat mindst 1 person, der er instrueret i flugtvejsbelysningens betjening, afprøvning og vedligeholdelse.

I forsamlingslokaler og butikker skal der i brugstiden være mindst 1 person til stede, der er instrueret i betjening af flugtvejsbelysningen."

Vær opmærksom på, at mange kommuner kræver, at den automatiske omkobling til batteridrift afprøves hver måned.

Kontrol og vedligeholdelse:

Der skal hvert tredje år indsendes attest til kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) fra en autoriseret el-installatør om, at flugtvejsbelysningen er i driftsklar stand, herunder at panikbelysningen har en belysningsstyrke af mindst 1 lux på gulvarealer i flugtveje.

Dette gælder ikke for forsamlingslokaler, hvor der er ophængt en gyldig el-sikkerhedsattest i overensstemmelse med bestemmelserne i Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse om kontrol af elektriske installationer i forsamlingslokaler.

Vær opmærksom på, at mange kommuner kræver, at der ved anlægget foreligger en driftsjournal, der dokumenterer, at der årligt er udført kontrol af driftstiden på anlægget.