Service

Rådgivning

Løsninger

Om os

Kategorier

På denne side kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål, som vores kunder stiller os.
Søg i søgefeltet og find hurtigt frem til de oplysninger, du leder efter.

Kan du ikke finde svar på det du søger er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. 63 41 77 86 eller på info@safelight.dk

Generelt

Kan jeg returnere mine varer

Ja, du skal blot udfylde en returseddel som du sender med varene, du skal også medsende en kopi af fakturaen. Hvis varen er i original indpakning og i øvrigt uden skader beregnes et returgebyr på 25 %. SafeLight skal kontaktes først for returnr.

Kan jeg returnere skaffevarer

Som udgangspunkt nej, du kan dog altid kontakt vores hovedkontor og forhører dig om mulighederne

Hvornår kan jeg handle på jeres webshop

Det kan du når du har modtaget et password

Sikkerhedsbelysning > Termer

Hvad er flugtvejsbelysning

Flugtvejsbelysning består af flugtvejsarmaturer der angiver flugtvejsretningen samt hvidt lysende armature der oplyser gulvarealet i flugtvejene med minimum 1 lux.

Sikkerhedsbelysning > Selvforsynede

Hvorfor starter FOX armaturet op med fejl på ?

Kontrollér at du har husket at tilslutte batteriet i FOX armaturet?

Må jeg slukke for flugtvejsarmaturerne når jeg forlader lokalet?

Nej, som udgangspunkt er flugtvejsarmaturer stedse brændende

Må der være en afbryder på paniklyset/flugtvejsarmaturerne?

Nej, som udgangspunkt er flugtvejsarmaturer stedse brændende

Skal jeg bruge brandsikkert kabel til selvforsynede armaturer?

Nej det skal du ikke

Skal selvforsynede armaturer have egen gruppeafbryder

Nej, de skal tilsluttes den forsyning der forsyner almenbelysningen i det på gældende rum

Sikkerhedsbelysning > Centralanlæg

Skal centralforsynede armaturerne fordeles på 2 grupper?

Ja det skal de, på en sådan måde at 2 armaturer placeret ved siden af hinanden ikke forsynes fra samme strømkreds

Må jeg bruge et 5G1,5 og dele det i 2 grupper?

Nej , man skal bruge en sperat nul for hver strømkreds som skal være blå i hele sin længde iht. 60364

Mit CPS anlæg skriver FT fejl, hvad kan det betyde

Det kan være et defekt batteri eller at en person har stoppet testen før tid

Hvor tilslutter jeg fasebrudssløjfen på min CPS anlæg

Ladedelen i anlægget kan være defekt. Du bør kontakte SafeLight for et tekniker besøg.

SL-ELS/J-SV. Har lige skiftet batterier. Der er stadig ladefejl

Ladedelen i anlægget kan være defekt. Du bør kontakte SafeLight for et tekniker besøg.

Hvad betyder armatur fejl, når det står på et ELS-anlæg?

Defekt lyskilde eller defekt modul i et armatur

Har lige sat et sikkerhedsbelysningsanlæg op. Men den melder fejl på nogle af strømkredsen?

Når sikkerhedsbelysningscentralerne bliver leveret fra SafeLight a/s er de ikke programmet. Dette skal gøres ifølge manuelen. Alternativt kan man bestille en af SafeLight a/s tekniker til at kommer ud og idriftssætte anlægget. Hvis man bestiller SafeLight a/s til det, får man en idriftsætningsrapport pr. mail når det er udført fejlfrit.

En SL-GD/GDN24 eller SL-MD/MDN12 kobler ikke ind når strømmen tages, men der kan måles strøm på batterier

Største delen af gangene (>95%) er det pga. batterierne er defekte. (Batterier måles med batterimåler). Hvis man er i tvivl kan belastningen flyttes ned på batterier og man kan måle batterierne igen med et måleaperat hvis man kun har det.

Jeg har skiftet lyskilde i et flugtvejsarmatur og efterfølgende lavet en FT, funktionstest, Armaturet lyser som det skal. men jeg kan ikke fjerne fejl meddelelsen i centralen.

Tjek at det er de rigtige armaturer du arbejder med, ved eventuelt at demontere de 2 sikringer der sidder i fronten på strømkredsmodulet. Armaturene skal herefter være slukket.

Det kan også være en fejl i det modul som sidder i armaturet.

Hvordan instiller jeg adressen på et adresse modul

Det gøres ved hjælp af de adresse hjul som sidder på modulet i armaturet. Adresse indstilles iht. adresseringsplan mellem 1-20. Eks. Ved armatur adresse 8, stilles X10 på 0 og  X1 på 8.                   DIP  switchen (rød) stilles tll DL ved flugtvejsarmatur og DIM ved paniklysarmatur

Skal der være RCD relæ foran mit centralanlæg

Ja det skal

Skal mit centralanlæg have egen gruppeafbryder

Ja det skal det, gruppe afbryderen skal ydermere være mærket

Skal fasebrudssløjfen lave i brandsikker kabel

Ja det skal den

Hvor tit skal et sikkerhedsbelysningsanlæg have lavet eftersyn

Ja minimum 1 gang årligt

Talevarsling AVA - IVA

Hvad står IVA for

Intern varslings anlæg, et varslingsanlæg, der aktiveres manuelt på varslingstryk og ikke alarmerer redningsberedskabet, men udelukkende starter et varslingssignal.

Hvad står AVA for

Automatisk varslings anlæg, et varslingsanlæg, som er koblet til et ABA-anlæg, og hvor varslingen aktiveres af detektorer og alarmtryk.

Hvad er en STIPA-måling?

STIPA-målingen skal sikre taleforståeligheden i et talevarslingsanlæg. En STIPA-måling vil altid ligge mellem 0 og 1, hvor 1 er bedst mulige taleforståelighed. En STIPA-værdi skal være min. 0,5. STIPA står for: Speech Transmission Index for Public Address systems.

Skal højtalere fordeles på 2 kredse

Ja de skal de, 2 seperate kabler (Normalt kun krav i anv. Kat. 3)

Må kablerne ligge i samme føringvej

Ja det må de godt

Hvorfor kommer der ikke lyd ud på mit talevarslingsanlæg Paso via AUX eller Musik indgange

I AUX settings skal man sikre AUX input er sat til Off. (Ved on står den i Call i display og derved spæres lyden) Ved Stipa skal det sikres den står i off

Vi har fået 6 watt højttaler, men der står 1,5 watt og 3 watt på tegningerne?

Vores 6 watt højttaler kan tappes ned til f.eks. 3 watt. Se manual. Hvis man tapper dem ned, vil lydtrykket blive mindre, men man spare også på den samlet effekt.

Hvad farve skal IVA tryk være

Orange ifg. BR18 Bilag 12

Er der min. Belastning på PASO

min. 20W pr. højtalerafgang. I tilfældet at belastningen er under de 20 watt skal der monteres et DMY overvågningsprint på

Hvad skal der trækkes til kaldemikrofonen fra et PASO

Kat5 PDS kabel max. 100m

Hvad skal der trækkes til Brandmandsmikrofonen fra et PASO

Brandsikkert Kat5 PDS kabel max. 100m

Hvad skal der trækkes mellem 2 PASO anlæg (Master-Slave)

2 stk. Brandsikre Kat5 PDS kabel max. 100m (For Rekundankt kredsløb)

Kaldemikrofon til PASO, Kan man kalde ud i enkelte zoner på flere anlæg (Ved Master/Slave princip)

Ja men kræver et udvidelsespanel pr. PASO Anlæg

Kaldemikrofon til PASO, Kan man kalde ud i Alle zoner (Alle kald) på flere anlæg på en gang (Ved Master/Slave princip)

Ja, dette kræver IKKE et udvidelsespanel pr. PASO Anlæg (Alle kald)

Hvilke kontaktsæt skal anvendes for at afbryde ekstern musikafspiller i et PASO anlæg?

På print i toppen til venstre sidder 3 relæ udgange. Anvendt R2 eller R3 og gå ind i opsætning "Output" og indstil relevante flueben. Vær obs. På at det kun er en relæudgang og ikke en kontaktor.

Hvad er koden til PASO anlæg

Operator 2222, Config 3333, Service 4444

Hvilke højde anbefales det at opsætte et PASO anlæg i?

"Det anbefales at monter det i 170-180 til overkant display"??? (Evt. Som ABA regler, skal undersøges)

Hvad spænding fremføres til højtalerne

100V

Skal der være alarm overførsel på et IVA anlæg

Nej det skal der ikke

Hvad skal lydniveauet være

Varslingssignalet skal have et lydtryksniveau, der er mindst 75 dB(A) og mindst 6 dB(A) over normalt forekommende baggrundsstøj. I sekundære rum som toiletter, kopirum, teknikrum og depotrum, skal varslingssignalet have et lydtryksniveau, der er mindst 65 dB(A).

Hvad farve skal IVA tryk være

For varslingstryk til interne varslingsanlæg skal kabinettet være orange if. BR18 Bilag 12