Inspiration & Nyheder

Hvis dit ABV-anlæg var en bil

 

Du sender bilen til service – enten fordi den har passeret en tidsgrænse eller en kilometergrænse. Efter service på bilværkstedet kører du trygt videre i visheden om, at bilen er i orden og fungerer sikkert.

Passer du lige så godt på dit ABV-anlæg?

For os er det selvfølgelig af stor betydning at være den foretrukne partner til levering af ABV-anlæg og relaterede løsninger. Men det er af lige så stor betydning for os at vide, at der bliver passet godt på de løsninger og anlæg vi leverer, så de kan passe godt på mennesker, på værdier og bygning i den pågældende bygnings levetid.

Enhver der ejer et ABV-anlæg eller er udpeget som ansvarlig for anlægget skal sikre, at anlægget til hver en tid er funktionsdygtigt – vedligeholdt og efterprøvet efter forskrifterne. Det gælder f.eks. opluk af ovenlysvinduer/spjæld og åbninger for erstatningsluft. Både så flugtvejene kan opretholdes, værdierne skånes og bygningen/konstruktionerne beskyttes mod overtænding og endelig, at beredskabet kan udføre deres arbejde hurtigt og sikkert.

Worst case scenario

Hvis du er tryg ved dit ABV-anlæg og sover roligt om natten, så er det sikkert fordi du har en serviceaftale, der sikrer, at anlæggets funktioner afprøves og vedligeholdes efter forskrifterne.

Men selv under et serviceeftersyn kan man få koldsved på panden. Kan du forestille dig, at teknikeren konstaterer, at en eller flere motorer ikke åbner vinduerne i taget? Eller omvendt, at de åbner men ikke lukker igen. En voldsom regnbyge ville i sådan et tilfælde have store konsekvenser, hvis det f.eks. fandt sted i Operaen, et universitetshospital, et konference- eller butikscenter eller en detailforretning. Eller i din virksomhed.

Det kunne også være, at porte og vinduer for tilluft ikke virker – eller er blokerede. Det, sammen med al teknikken i kontrol- og betjeningspaneler, er blandt andet nogle af de punkter, vi nøje gennemgår under et serviceeftersyn.

Komfort

Er komfortventilation en del af din brandventilation, vil servicering af dette naturligvis være en del af aftalen.
Du er velkommen til at kontakte os, så vi sammen kan finde en serviceaftale, der passer til dit ABV-anlæg.

Ring til os på 63 41 77 86.

Du kan også finde information i DBI Retningslinje 027, 2. udgave, der handler om projektering, installation og vedligeholdelse af Brandventilationsanlæg. Oplysninger om vedligehold findes i afsnit 9.

 

Passer du lige så godt på dit ABV-anlæg?

okt 24, 2016

Det kunne også være, at porte og vinduer for tilluft ikke virker - eller er blokerede. Det, sammen med al teknikken i kontrol- og betjeningspaneler, er blandt andet nogle af de punkter, vi nøje gennemgår under et serviceeftersyn.