Inspiration & Nyheder

EX-armaturer anvendes, hvor der er risiko for forekomst af eksplosive atmosfærer.

Sådanne områder, lokaler eller bygninger zoneklassificeres (se nedenfor), og på baggrund af klassificeringen kan du vælge de rette EX-armaturer til projektering af sikkerhedsbelysningsanlægget.

De eksplosionsbeskyttede EX-armaturer anvendes i mange typer industrivirksomheder, kemivirksomheder, kraftvarmeværker, boreplatforme og lignende anlæg, hvor der kan være høj eksplosionsfare.

De anvendes også i mere jordnære anlæg som sygehuse og genbrugsstationer. SafeLight har f.eks. leveret EX-armaturer til genbrugsstationer i Gentofte, Hvidovre og Rudkøbing, og bl.a. også til Energinet Egtved, der står for drift og vedligeholdelse af transmissionsnettet for naturgas i Danmark.

EX-armaturer fås som flugtvejsarmaturer og som panikbelysningsarmaturer, og de kan projekteres til at virke i kombination med almenbelysningen.

Du er velkommen til at kontakte os og få rådgivning, hvis du skal projektere sikkerhedsbelysningsanlæg med EX-armaturer.

Du finder vores EX-armaturer her.


 
Zoneklassificering

Anlæg, områder eller lokaler med risiko for forekomst af eksplosive atmosfærer zoneklassificeres efter følgende:

Områder med forekomst af gasser, dampe og tåge:
Zone 0: Forekomst af eksplosiv atmosfære kontinuerligt eller mere end 1.000 timer om året.
Zone 1: Forekomst af eksplosiv atmosfære med mellemrum eller mellem 10 og 1.000 timer året.
Zone 2: Forekomst af eksplosiv atmosfære kortvarigt og under 10 timer om året.

Områder med forekomst af støv:
Zone 20: Forekomst af eksplosiv atmosfære kontinuerligt eller mere end 1.000 timer om året.
Zone 21: Forekomst af eksplosiv atmosfære med mellemrum eller mellem 10 og 1.000 timer året.
Zone 22: Forekomst af eksplosiv atmosfære kortvarigt og under 10 timer om året.

Klar til høj eksplosionsfare

jun 10, 2014

EX-armaturer fås som flugtvejsarmaturer og som panikbelysningsarmaturer, og de kan projekteres til at virke i kombination med almenbelysningen.