Åben man-torsdag kl.8-16 og fredag kl.8-15     Teknisk hjælp, Døgnvagt tlf. 63 4177 86 /9
Brug webshoppen 24/7

Løsninger

Find mere inspiration under Nyheder

Søger du en bestemt medarbejder? - klik her.

Inspiration og forslag

Her kan du finde inspiration og forslag til, hvordan du kan projektere sikkerhedsbelysningsanlæg, talevarsling eller brandventilation i forskellige miljøer.

Her er også artikler om anlæg, vi allerede har leveret, og som har været i funktion ved kritiske situationer.

Vi er naturligvis altid parat ved telefonerne med yderligere råd og vejledning. Du kan også booke et møde med en af vores salgsingeniører, så vi sammen kan gennemgå dit projekt med dig.

Sikkerhedsbelysningsanlæg

I byggerier, hvor der er krav eller brugerønsker om etablering af sikkerhedsbelysning, er der flere måder at løse opgaven på.

Bygninger er sjældent ens - de varierer i både udformning, størrelse og ikke mindst anvendelsesformål, så der vil altid være stor forskel på, hvilke løsninger til sikkerhedsbelysningsanlæg man med fordel kan vælge.

Valg af armatur til hhv. flugtvejs- og panikbelysningsløsninger er et spørgsmål om design og miljø, men i visse projekter spiller økonomien også en rolle.

Står du foran en sådan proces, eller er du allerede midt i den, så hjælper SafeLight meget gerne med råd, vejledning og hjælp til at få udformet den del af udbudsbeskrivelsen, der omhandler sikkerhedsbelysning.

Sådan ser det ud

Ofte fortæller billeder mere end ord. Derfor har vi lavet en guide til, hvordan vores anlæg med diverse tilkoblede moduler, strømkredsovervågning (enkeltovervågning), armaturer og meget mere kan sættes sammen:

Quickguide til sikkerhedsbelysning

Her kan du se et eksempel på, hvordan en af vores kundetilpassede løsninger ser ud.

Talevarsling er et effektivt redskab til evakuering

Talevarsling benyttes i stadigt større omfang, når en bygning skal rømmes. Krav om talevarsling afhænger helt af, hvad bygningen anvendes til samt, hvor mange personer der kan opholde sig i bygningens forskellige rum.

 

DBI Retningslinie 024 angiver mindstekravene for, hvor og hvornår der skal projekteres og installeres talevarsling i en bygning. Retningslinie 024, der har været gældende siden maj 2011, angiver f.eks. også kravene til certificering af komponenter for talevarsling efter DS/EN 54-16 for kontrol- og indikeringsudstyr, og DS/EN 54-24 for højtalere.

Har du brug for hjælp til et projekt, står vi klar med råd og vejledning.

Vi tilbyder at opbygge dit talevarslingsanlæg i rackskab med alle funktioner fortrådet frem til en monteringsvenlig klemrække samt den rigtige batteri backup. Til løsningerne anvender vi bl.a. BOSCH Paviro serien, som naturligvis er EN54 godkendt. Derudover anvender vi også PAW-anlæggene, der er komplette varslingsanlæg. Læs mere om disse anlæg her.


Du kan se vores udvalg af højtalere, centraludstyr/brandmandspanel, forstærkere og meget mere her på hjemmesiden

STIPA-måling

Taleforståeligheden i talevarslingsanlæg skal overholde visse krav jf retningslinje 024. Hos SafeLight a/s bruger vi STIPA (Speech Transmission Index for Public Address systems) til at sikre, at anlægget udsender forståelig tale.


Vi har leveret løsninger til talevarsling overalt i Danmark, bl.a. til flere universiteter, Hotel d'Angleterre, ARoS Kunstmuseum, flere IKEA-butikker samt mange butikker inden for kæderne KIWI Minipris, REMA1000 og Jem&Fix.

For vedligehold og service af tonevarslingsanlæg skal følgende punkter følges, klik her.

Projektering af ABV


DBI-godkendt til brandventilation

Hvis det betyder noget for dig at samarbejde med en DBI-godkendt virksomhed, kan du med fordel kontakte os.

SafeLight a/s har DBI-godkendelse nr. 027T.027 (termisk ABV) og 027M.027 (mekanisk ABV).

Etablering af automatisk brandventilation – ABV – omfatter en hel del mere, end blot at bestille en ABV-tavle. Det vil i øvrigt slet ikke være muligt at levere en ABV-tavle, uden først at have defineret og beskrevet det samlede projekt, for det er alt det uden om tavlen, der afgør, hvilke funktioner den skal kunne styre i en kritisk situation. Og de funktioner kan være mange.

Hvis du nogensinde har prøvet selv at skaffe det nødvendige overblik over et sådant projekt, er du sikkert også nået til den erkendelse, at der er mange sten på vejen. Hvad er det, som tavlen styrer? Og hvad er det, som styrer tavlen? En ABV-tavle er/kan være forbundet med erstatningsluft, forsyning, styring, udsugning, ventilationssystemer mm.

Inden for hvert enkelt funktionsområde findes et hav af muligheder med løsninger og produkter fra lige så mange forskellige leverandører. Hertil kommer en masse viden, erfaring og nødvendigt kendskab til regler og retningslinjer, som skal følges, før noget overhovedet kommer til en godkendelse.

Det ene spørgsmål afleder det andet

SafeLight hjælper dig på vej til et godt overblik over et givent ABV-projekt. Det kan tage tid. Og vi stiller frygtelig mange spørgsmål undervejs. Også for mange spørgsmål - er der nogle, der synes. Men det er nødvendigt for at undgå faldgruber i en så teknisk udfordrende proces, hvor intet må blive overset, udeladt eller kun halvgjort. For det er jo liv og værdier, det i sidste ende handler om.

Den virkelig kedelige del

I tiden efter montering og idriftsætning af ABV-anlæg, er det som regel nogle helt andre medarbejdere, der har ansvaret for den daglige drift og vedligeholdelse. Og skulle uheldet være ude og noget "står af" er det vores erfaring, at de pågældende, der står med det daglige ansvar, ikke har en chance for at vide, hvordan projekteringen er skruet sammen.

Det er her dokumentationen kommer ind i billedet. Grundig dokumentation af et anlæg er en vigtig del af det samlede projekt – det er med sikkerhed også den mest kedelige del af projektet. Det er et voldsomt tidskrævende arbejde, som derfor naturligvis også har en pris. Men en god dokumentation giver svar fra A til Z – og dermed sikkerhed, tryghed og hurtigere løsninger for de driftsansvarlige.

Sådan ser det ud

Ofte fortæller billeder mere end ord. Derfor har vi som et eksempel lavet en visuel beskrivelse af universet omkring

EL-PROJEKTERING AF ET MEKANISK ABV-TAVLEANLÆG.

 

Her kan du også se, hvordan en af vores ABV-løsninger ser ud.

Rådgivning til projektering af røggardiner og brandgardiner

 

Røggardiner og brandgardiner er den slags gardiner, vi helst ikke vil se. For når de er synlige, betyder det, at der er opstået en kritisk situation i form af brand eller røgudvikling, som gardinerne skal skærme af for.

Røgen er det mest farlige ved en brand, fordi den spreder sig lydløst og hurtigt og den nedsætter sigtbarheden - og dermed muligheden for at vi kan orientere os. Nogle få indåndinger kan betyde dødelig udgang. Derfor skal brandrøg afskærmes hurtigt og effektivt i en bygning.

Røggardiner og brandgardiner er nutidens løsning for røg- og brandbeskyttelse, der sikrer hurtig evakuering for mennesker og dyr samtidig med, at brandberedskabet kan udføre slukningsarbejdet under sikre forhold.

• Afskærmer flugtveje og opretholder mulighed for passage
• Kompakt og let konstruktion
• Integreres diskret i bygningens linjer
• Nem installation og et minimum af vedligeholdelse

Gardinsystemer er det moderne alternativ til konventionelle systemer som branddøre, -porte og -vinduer. Med røg- og brandgardiner kan åbninger i en bygning holdes passable og derved skabe optimal beskyttelse i en kritisk situation.

I mange tilfælde kan gardinsystemer integreres diskret, og den kompakte konstruktion giver mulighed for at etablere denne sikkerhedsløsning i stort set alle bygningstyper og indretninger. En enkel teknologi, glasfibermaterialer af høj kvalitet og en solid forarbejdning giver løsninger, som både er nemme at montere, og som kræver et minimum af vedligeholdelse.

Eksempler på anvendelsessteder:

• Lufthavne, metrostationer og indkøbscentre
• Offentlige bygninger, plejehjem og skoler
• Sportshaller og institutioner
• Industribygninger og lagerhaller

 

Røggardiner

Røgafskærmning i form af røggardiner er en effektiv del af en moderne brandbeskyttelsesløsning.

Ved en brand er det oftest røgen, der fører til dødelig udgang for mennesker og dyr. Røg spreder sig hurtigt og lydløst, og nogle få indåndinger kan være livstruende. Tillige vil røg altid nedsætte sigtbarheden meget hurtigt, hvorved de fleste vil miste muligheden for at orientere sig om, hvor nærmeste flugtvej er.

Røggardiner forhindrer spredning af røg og brandgasser, og flugtvejene kan holdes røgfrie og passable. Røggardinet kontrollerer og begrænser røgen til den sektion, hvor røgen er opstået, og den kan derfra ledes op mod den ventilation, der er etablereret, så den ødelæggende og skadelige røg ikke breder sig til andre sektioner eller områder i bygningen.

Statiske røggardiner er et fornuftigt, økonomisk alternativ til f.eks. påbygning af gips-adskillelser under loftet. Det statiske røggardin er nemt at projektere og installere, især når der skal tages hensyn til ventilationskanaler, kabelbakker og andre udfordringer under loftet. Denne løsning anvendes typisk i bygninger som produktionshaller, lagerhaller, sportshaller o.lign, hvor der i perioder kun er få eller ingen mennesker til stede.

Dynamiske røggardiner er den rigtige løsning til komplekse bygningstyper med mange etager, mange åbninger, trappetårne, rulletrapper mm. De afskærmer effektivt omkringliggende områder og etager, så sigtbarheden opretholdes og flugtvejene kan bruges til sikker evakuering. Statiske røggardiner aktiveres via ABA-anlæg.

 

SafeLight a/s tilbyder røggardiner, som er:

• Godkendt iht. DIN EN 12101-1
• Brandmodstand op til 600oC over mindst 120 minutter iht. DIN EN 12101-1
• Har bestået 1.000 cyklus holdbarhedstest
• Stoffets røgtæthed er godkendt iht. DIN EN 1634-3
• Godkendt som ikke-brandbart iht. DIN 4102-1, A2

 

Brandgardiner

Brandgardiner er et ideelt alternativ til branddøre, -porte og -vinduer, når det drejer sig om at forhindre flammerne i at brede sig i tilfælde af brand i en bygning, hvor flugt- og redningsvejene skal sikres. Mens branddøre er både dyre og svære at integrere pænt i en bygning, er brandgardiner en kompakt, let, diskret og funktionel løsning, som kan tilpasses og installeres så de stort set er usynlige.

Brandgardiner anvendes i bygninger med stor persontrafik, såsom indkøbscentre, parkeringskældre, kontorbygninger og offentlige bygninger. Med brandgardiner kan der etableres brandsektioner og derved forhindre brandspredning – og naturligvis også røgspredning, idet brandgardinet også er røgtæt.

Passagen i flugtvejene opretholdes gennem driftssikker fysisk afskærmning af branden, og brandgardinet fungerer endvidere som isolering mod varmestråler fra flammerne.

 

HUSK:

Alle løsninger inden for røg- og brandgardiner er individuelle, kundetilpassede løsninger. Kontakt SafeLight a/s på tlf. 63 41 77 86 og få råd og vejledning til dit projekt.

 

Ved bestilling af røg- og brandgardiner skal du være opmærksom på leveringen af varerne. Venligst læs denne fil før modtagelse af varerne.

IMG_1049 rettet.jpg

Se Sikkerhedsbelysning i shoppen

IMG_1049 rettet.jpg

Se Talevarsling i shoppen

IMG_1049 rettet.jpg

Se Brandventilation i shoppen

IMG_1049 rettet.jpg

Se Røg- og Brandgardiner i shoppen