Inspiration & Nyheder

Projektering af røggardiner og brandgardiner

Røggardiner og brandgardiner er den slags gardiner, vi helst ikke vil se. For når de er synlige, betyder det, at der er opstået en kritisk situation i form af brand eller røgudvikling, som gardinerne skal skærme af for.

Røgen er det mest farlige ved en brand, fordi den spreder sig lydløst og hurtigt og den nedsætter sigtbarheden – og dermed muligheden for at vi kan orientere os. Nogle få indåndinger kan betyde dødelig udgang. Derfor skal brandrøg afskærmes hurtigt og effektivt i en bygning.

Usynlig sikkerhed i indkøbscenter.
Røggardin æstetisk integreret
sektionsvis i
bygningen.
  Gardinet aktiveres via ABA-anlæg.
  Det hindrer spredning af røg og
  brandgasser.
Oldenburg butikscenter2lille Oldenburg butikscenter lille

Røggardiner og brandgardiner er nutidens løsning for røg- og brandbeskyttelse, der sikrer hurtig evakuering for mennesker og dyr samtidig med, at brandberedskabet kan udføre slukningsarbejdet under sikre forhold.

• Afskærmer flugtveje og opretholder mulighed for passage
• Kompakt og let konstruktion
• Integreres diskret i bygningens linjer
• Nem installation og et minimum af vedligeholdelse

Gardinsystemer er det moderne alternativ til konventionelle systemer som branddøre, -porte og -vinduer. Med røg- og brandgardiner kan åbninger i en bygning holdes passable og derved skabe optimal beskyttelse i en kritisk situation.

I mange tilfælde kan gardinsystemer integreres diskret, og den kompakte konstruktion giver mulighed for at etablere denne sikkerhedsløsning i stort set alle bygningstyper og indretninger. En enkel teknologi, glasfibermaterialer af høj kvalitet og en solid forarbejdning giver løsninger, som både er nemme at montere, og som kræver et minimum af vedligeholdelse.

Eksempler på anvendelsessteder:

• Lufthavne, metrostationer og indkøbscentre
• Offentlige bygninger, plejehjem og skoler
• Sportshaller og institutioner
• Industribygninger og lagerhaller

Røggardiner

Røgafskærmning i form af røggardiner er en effektiv del af en moderne brandbeskyttelsesløsning.

Ved en brand er det oftest røgen, der fører til dødelig udgang for mennesker og dyr. Røg spreder sig hurtigt og lydløst, og nogle få indåndinger kan være livstruende. Tillige vil røg altid nedsætte sigtbarheden meget hurtigt, hvorved de fleste vil miste muligheden for at orientere sig om, hvor nærmeste flugtvej er.

Røggardiner forhindrer spredning af røg og brandgasser, og flugtvejene kan holdes røgfrie og passable. Røggardinet kontrollerer og begrænser røgen til den sektion, hvor røgen er opstået, og den kan derfra ledes op mod den ventilation, der er etablereret, så den ødelæggende og skadelige røg ikke breder sig til andre sektioner eller områder i bygningen.

Statiske røggardiner er et fornuftigt, økonomisk alternativ til f.eks. påbygning af gips-adskillelser under loftet. Det statiske røggardin er nemt at projektere og installere, især når der skal tages hensyn til ventilationskanaler, kabelbakker og andre udfordringer under loftet. Denne løsning anvendes typisk i bygninger som produktionshaller, lagerhaller, sportshaller o.lign, hvor der i perioder kun er få eller ingen mennesker til stede.

Dynamiske røggardiner er den rigtige løsning til komplekse bygningstyper med mange etager, mange åbninger, trappetårne, rulletrapper mm. De afskærmer effektivt omkringliggende områder og etager, så sigtbarheden opretholdes og flugtvejene kan bruges til sikker evakuering. Statiske røggardiner aktiveres via ABA-anlæg.

SafeLight a/s tilbyder røggardiner, som er:

• Godkendt iht. DIN EN 12101-1
• Brandmodstand op til 600oC over mindst 120 minutter iht. DIN EN 12101-1
• Har bestået 1.000 cyklus holdbarhedstest
• Stoffets røgtæthed er godkendt iht. DIN EN 1634-3
• Godkendt som ikke-brandbart iht. DIN 4102-1, A2

Brandgardiner

Brandgardiner er et ideelt alternativ til branddøre, -porte og -vinduer, når det drejer sig om at forhindre flammerne i at brede sig i tilfælde af brand i en bygning, hvor flugt- og redningsvejene skal sikres. Mens branddøre er både dyre og svære at integrere pænt i en bygning, er brandgardiner en kompakt, let, diskret og funktionel løsning, som kan tilpasses og installeres så de stort set er usynlige.

Brandgardiner anvendes i bygninger med stor persontrafik, såsom indkøbscentre, parkeringskældre, kontorbygninger og offentlige bygninger. Med brandgardiner kan der etableres brandsektioner og derved forhindre brandspredning – og naturligvis også røgspredning, idet brandgardinet også er røgtæt.

Passagen i flugtvejene opretholdes gennem driftssikker fysisk afskærmning af branden, og brandgardinet fungerer endvidere som isolering mod varmestråler fra flammerne.

HUSK:

Alle løsninger inden for røg- og brandgardiner er individuelle, kundetilpassede løsninger. Kontakt SafeLight a/s på tlf. 63 41 77 86 og få råd og vejledning til dit projekt.

Februar 2016

Hurtig og nemt

Dag til dag levering*

*Bestil før kl. 13

Få din egen "Bruger"

og brug webshoppen 24/7

Med dit eget login kan du bestille varer og komme hurtigt videre med dit arbejde - når og hvor det passer dig.