Åben man-torsdag kl.8-16 og fredag kl.8-15    Brug webshoppen 24/7  •   Teknisk hjælp, Døgnvagt tlf. 63 4177 86 /9

Servicering og vedligehold

-En serviceaftale hos os er din garanti for optimal drift og sikkerhed

Service

Service talevarsling

Kontrol og vedligeholdelse af talevarslingsanlæg

Du kan her læse om gældende retningslinjer og deres indhold i hovedtræk.

Oplysninger om kontrol og vedligeholdelse af talevarslingsanlæg fremgår af DBI retningslinje 024.

DBI retningslinje 005 bilag 1 og 3 indeholder mindstekrav til egenkontrol og service.

Er der tale om sammenkoblede anlæg (f.eks. sammenkobling med ABA anlæg) skal kontrollen tillige omfatte inspektion efter DBI retningslinje 006.

1. Egenkontrol af talevarslingsanlæg

 1. Den driftsansvarlige skal løbende føre driftsjournal (logbog) og hvert kvartal foretage funktionskontrol.

Nærmere oplysninger i DBI retningslinje 005 bilag 3. Er varslingsanlægget integreret i ABA anlæg henvises også til DBI retningslinje 232.

 

1. Serviceeftersyn skal foretages mindst 1 gang årligt og indeholder nedenstående hovedpunkter.

 1. Gennemgang af driftsjournal
 2. Gennemgang af anlægsinstruks sammen med den driftsansvarlige
 3. Kontrol af samtlige anlægsfunktioner i henhold til tjekliste
 4. Kontrol af batterifunktion
 5. Test af batterikapacitet, måling af hver enkelt blok
 6. Justering og kalibrering
 7. Kontrol af signalvejen fra tryk til højtaler
 8. Funktionstest på mindst en tredje del af højtalerne, således at alle er testet indenfor en periode på 3 år
 9. Funktionstesten skal indeholde måling og dokumentation på lydtryk og taleforståelighed (STIPA)
 10. Kontrol af anlægsdokumentation
 11. Hvert 3. år skal der indsendes en rapport til kommunalbestyrelsen. For bygningsafsnit hvor 3-årig attest erstattes af en el-sikkerhedsattest, udføres kontrol og målinger af samme omfang som ved udarbejdelse af 3-årig attest