Inspiration & Nyheder

Tvivlsom placering af højttalere til varslingsanlæg

Der findes mange måder, hvorpå højttalere til varslingsanlæg kan placeres. Et par af dem anbefales af SafeLight a/s, og mange af dem anbefales ikke. Her vil vi gennemgå, hvad vi anbefaler, og hvad vi bestemt ikke anbefaler.

Nogle gange oplever vi, hvordan højttalere kan være uhensigtsmæssigt placeret. Dette billede viser nogle af disse eksempler:

Billede 1.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montering over nedhængt loft er ikke optimalt, da selve loftet udgør en hindring for lydtrykket. Derudover er der forskellige ting over det nedhængte loft, der kan hindre lydtrykket, eksempelvis et ventilationsrør og en kabelbakke.

 

Billede 2.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ganske særlige tilfælde, under helt optimale forhold, kan en højttaler placeres over nedhængt loft. Men i sidste ende er det altid lydtryk samt Stipamålinger, der afgør, om placeringen kan godkendes. Ved tvivlstilfælde hjælper SafeLight a/s naturligvis gerne med råd og vejledning om optimale monteringsforhold. Men SafeLight a/s kan ikke holdes ansvarlig for forkert placering af højttaler.

* Kræver aktiv stillingtagen fra montøren samt en måling af lydtryk og Stipa for at afgøre, om reglerne kan overholdes

 

Normalvis placeres højttalere indbygget i nedhængt loft eller som påbygning på loft. Herved er højttalerne monteret synligt i rummet, og lydtrykket og taleforståelsen bør derfor være optimal. Da SafeLight’s projektledere ikke kan forudse omgivelserne for installationen, er det i sidste ende altid montørens ansvar at placere højttaleren, så dens funktion udnyttes optimalt. Ved tvivlstilfælde står vi hos SafeLight gerne til rådighed med råd og vejledning.

Billede%203.png

Placeringen af højttalerne bør nøje overvejes. Højttaleren placeres i samarbejde med SafeLight a/s, så de giver bedst muligt resultat og uden nogen hindring for afgivelse af lyden.

Husk, at placeringen af højttaleren har betydning. Og spørg endelig hellere en gang for meget end en gang for lidt. Medarbejderne hos SafeLight a/s kan kontaktes på tlf. 6341 7786.

Tvivlsom placering af højttalere til varslingsanlæg

apr 12, 2022

Husk, at placeringen af højttaleren har betydning. Placeringen af højttalerne bør nøje overvejes. Højttaleren placeres i samarbejde med SafeLight a/s, så de giver bedst muligt resultat og uden nogen hindring for afgivelse af lyden.